Φωτογραφίες & video

Φωτογραφίες από τις εργασίες της ΓΣ την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου
Φωτογραφίες από τις εργασίες της ΓΣ τo Σάββατο 5 Νοεμβρίου